nu nieuw - de Wood-Mizer Onlineshop voor Nederland en België

Badge
Deze pagina afdrukken Toevoegen om te vergelijken

Geschikt voor de volgende machines: LT20, LT40, LT40WIDE, LT70, LT70WIDE

De zaagsledelager is een lager dat het zaaghoofd voorwaarts en achterwaarts langs de stalen staaf leidt. Dankzij dit onderdeel is de horizontale beweging van het hoofd stabiel en gelijkmatig, waardoor de operator een nauwkeurige snede kan maken.

Waarom moet ik het lager van de zaagslede vervangen?

Een lager voor de zaagslede dient regelmatig vervangen te worden, omdat dit een grote invloed heeft op de precisie en stabiliteit van de horizontale beweging van het zaaghoofd. Als onderhoud wordt verwaarloosd, kan een versleten onderdeel de staaf beschadigen waarover het hoofd zich beweegt. Het voordeel van tijdige vervanging is duidelijk - het is beter om een goedkoper onderdeel (dus het lager voor de zaagslede) te vervangen dan te betalen voor de vervanging van een groot onderdeel (een gebroken staaf).

Hoe weet ik wanneer het tijd is om het lager van de zaagslede te vervangen?

Let op de bedrijfstijd en vervang systematisch (elke 800 bedrijfsuren) of observeer de toestand van het staafoppervlak en de zaagslede nauwkeurig. Als u schade ziet op het contactoppervlak, is het tijd voor een vervanging. Bedenk dat een nieuwe zaagslede een perfect vlak oppervlak heeft dat de staaf raakt, maar een versleten slede heeft een gebogen oppervlak.

Hoe vervang ik het lager van de zaagslede?

Dit onderdeel kan zelf vervangen worden met de gereedschappen die u in uw werkplaats kunt vinden. Verwijder eerst het zaaghoofd van de zaagmachine, vervang het versleten lager door een origineel nieuw onderdeel en monteer het hoofd vervolgens weer op de stalen staaf.

Lager zaagwagen

€ 32,07
In stock

incl. BTW, excl. verzendkosten

Artikel #: 012797

Geschikt voor de volgende machines: LT20, LT40, LT40WIDE, LT70, LT70WIDE

De zaagsledelager is een lager dat het zaaghoofd voorwaarts en achterwaarts langs de stalen staaf leidt. Dankzij dit onderdeel is de horizontale beweging van het hoofd stabiel en gelijkmatig, waardoor de operator een nauwkeurige snede kan maken.

Waarom moet ik het lager van de zaagslede vervangen?

Een lager voor de zaagslede dient regelmatig vervangen te worden, omdat dit een grote invloed heeft op de precisie en stabiliteit van de horizontale beweging van het zaaghoofd. Als onderhoud wordt verwaarloosd, kan een versleten onderdeel de staaf beschadigen waarover het hoofd zich beweegt. Het voordeel van tijdige vervanging is duidelijk - het is beter om een goedkoper onderdeel (dus het lager voor de zaagslede) te vervangen dan te betalen voor de vervanging van een groot onderdeel (een gebroken staaf).

Hoe weet ik wanneer het tijd is om het lager van de zaagslede te vervangen?

Let op de bedrijfstijd en vervang systematisch (elke 800 bedrijfsuren) of observeer de toestand van het staafoppervlak en de zaagslede nauwkeurig. Als u schade ziet op het contactoppervlak, is het tijd voor een vervanging. Bedenk dat een nieuwe zaagslede een perfect vlak oppervlak heeft dat de staaf raakt, maar een versleten slede heeft een gebogen oppervlak.

Hoe vervang ik het lager van de zaagslede?

Dit onderdeel kan zelf vervangen worden met de gereedschappen die u in uw werkplaats kunt vinden. Verwijder eerst het zaaghoofd van de zaagmachine, vervang het versleten lager door een origineel nieuw onderdeel en monteer het hoofd vervolgens weer op de stalen staaf.

Voordelen
  • 2 Circular Blades. 1 Adjustable Blade.
Beschrijving Lager zaagwagen

Das Sägeschlittenlager ist ein Lager, das den Sägekopf vorwärts/rückwärts entlang der Stahlstange führt. Dank dieses Teils ist die horizontale Kopfbewegung stabil und gleichmäßig, und der Bediener kann einen präzisen Schnitt machen.

Warum muss ich das Lager für den Sägeschlitten ersetzen?

Ein Lager für den Sägeschlitten sollte regelmäßig ausgetauscht werden, da dies einen großen Einfluss auf die Präzision und Stabilität der horizontalen Bewegung des Sägekopfes hat. Wenn die Wartung vernachlässigt wird, kann ein verschlissenes Teil die Stange beschädigen, auf der sich der Kopf bewegt. Der Vorteil des rechtzeitigen Austausches liegt auf der Hand – es ist besser, ein billigeres Teil (also das Lager für den Sägeschlitten) zu ersetzen, als die Kosten für den Austausch eines großen Bauteils (gebrochene Stange) in Kauf zu nehmen.

Woher weiß ich, dass es Zeit ist, das Lager für den Sägeschlitten zu ersetzen?

Behalten Sie die Arbeitszeit im Auge und ersetzen Sie systematisch (alle 800 Betriebsstunden) oder beobachten Sie genau den Zustand der Stangenoberfläche und des Sägeschlittens. Wenn Sie an der Kontaktfläche Anzeichen von Beschädigungen sehen, ist es Zeit für einen Austausch. Denken Sie daran - ein neuer Sägeschlitten hat eine perfekt ebene Oberfläche, die die Stange berührt, aber ein abgenutzter hat eine gekrümmte Oberfläche.

Wie ersetze ich das Lager für den Sägeschlitten?

Dieser Teil kann selbst ausgetauscht werden mit den Werkzeugen, die Sie in Ihrer Werkstatt finden. Entfernen Sie zuerst den Sägekopf aus dem Sägewerk, ersetzen Sie das verschlissene Lager durch ein Original-Neuteil und montieren Sie den Kopf schließlich wieder auf die Stahlstange.

Read More