nu nieuw - de Wood-Mizer Onlineshop voor Nederland en België

PRIVACYVERKLARING - INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

Wij respecteren uw recht op privacy en gaan zorgvuldig met uw gegevens om, zodat deze volgens algemeen geldende veiligheidsnormen worden beschermd.
Door dit beleid te aanvaarden, stemt u in met de verwerking van uw gegevens.
Hieronder verstrekken wij u nadere gedetailleerde informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens.

1. inleidende informatie

- Wij, dat wil zeggen Wood-Mizer Industries Sp. z o. o., ul. Nagórna 114, 62-600 Koło, Polen, telefoon: 63 26 26 000,

- U, dat is een klant, een persoon die vragen stelt, een persoon die onze website bezoekt,

- GDPR, dat is de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/675 van 27 april 2016, Publicatieblad van de EU L.2016.119.1 van 4 mei 2016, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna de "Verordening" genoemd).

2. gegevensbeheerder

Wij zijn de beheerder van uw Persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens op basis van onze bedrijfsactiviteiten.

3. toezichthoudende autoriteit

Momenteel is de toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de werkingssfeer van persoonsgegevens in Polen de inspecteur-generaal voor de bescherming van persoonsgegevens. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

4. bezwaar tegen de verwerking

U kunt bezwaar aantekenen tegen specifieke gegevensverwerking, met name in verband met marketingdoeleinden. Wij zullen de geldigheid van uw bezwaar nagaan. Indien uw bezwaar betrekking heeft op de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden, zullen wij daaraan gevolg geven, tenzij u tegelijk met of tijdens de behandeling van het bezwaar toestemming blijft geven voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden. U geeft uw toestemming vrijwillig. U kunt alle toestemmingen of een deel van de toestemmingen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde intrekken. De intrekking van een gegeven toestemming laat ons recht om de gegevens te verwerken voor het in die toestemming beschreven doel onverlet totdat de toestemming is ingetrokken. Wij kunnen ook het recht hebben om, in overeenstemming met de wet, de gegevens op een andere rechtsgrondslag of voor andere doeleinden te verwerken.

5 Doel van de gegevensverwerking

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor commerciële en marketingdoeleinden en om te antwoorden op vragen die via de webformulieren worden verzonden.

Op basis van uw gegevens kunt u worden onderworpen aan een profileringsmechanisme dat gebruik maakt van uw locatie en informatie over de producten waarin u geïnteresseerd bent. Profilering kan worden gebruikt om bepaalde op de website getoonde informatie op de klant af te stemmen.

Wij gebruiken uw e-mailadres en voornaam om u de nieuwsbrief te sturen. U moet hiermee instemmen indien u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u de nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, dient u zich uit te schrijven via de link die in elke mededeling is opgenomen.

6. Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de gegevens die u ons in formulieren hebt verstrekt, d.w.z. de gegevens die op een open manier zijn verstrekt (voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en andere gegevens die in de webformulieren zijn opgenomen). Wij kunnen ook automatisch gegevens verwerken die door webbrowsers worden verzameld (locatie, IP-adres en andere gegevens die door de browsers worden doorgegeven).

7. derden aan wie wij uw gegevens kunnen doorgeven.

De gegevens zullen uitsluitend en alleen worden doorgegeven aan bevoegde partijen. Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden aan derden verstrekt:

- Om webformulieren te verwerken,

- voor de automatisering van taken,

- voor e-mail marketing,

- voor het verzamelen van statistische informatie,

- voor gegevensanalyse.

8. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De duur van de verwerking van uw gegevens hangt af van het doel waarvoor ze zijn verzameld, het doel waarvoor ze worden verwerkt, de wettelijke voorschriften of de door ons gebruikte opslagmethode die in overeenstemming is met deze wettelijke voorschriften, alsmede op basis van uw toestemmingen en uw andere verklaringen. Uw Persoonsgegevens zullen worden bewaard totdat u uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens intrekt.

9. uw rechten

- U hebt het recht ons te verzoeken om toegang tot uw Persoonsgegevens en deze te corrigeren indien zij niet overeenstemmen met hun ware status en, indien de wet zulks vereist, deze te verwijderen of de verwerking ervan te beperken.

- U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen een dergelijk bezwaar toetsen.

- U hebt het recht om kopieën van de gegevens over te dragen of te verkrijgen, maar dit recht mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen, met inbegrip van handelsgeheimen of intellectuele eigendom; en dit zal gebeuren voor zover technisch mogelijk.

- U hebt het recht om contact op te nemen met de persoon die zich bezighoudt met aangelegenheden in verband met de bescherming van Persoonsgegevens. U kunt uw correspondentie richten aan ons adres of rechtstreeks aan de verantwoordelijke persoon: info@woodmizer.de.


COOKIES BELEID
De website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de webserver worden verzonden en door de browser worden opgeslagen. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, wordt deze informatie gelezen door de server die de cookie heeft aangemaakt. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de werking van het IT-systeem dat verantwoordelijk is voor de exploitatie van de website te verbeteren en om de inhoud af te stemmen op de voorkeuren van de gebruiker.

Wij kunnen de volgende soorten cookies gebruiken op onze website:

- Sessiecookies zijn bestanden die tijdelijk in het geheugen van de browser worden opgeslagen totdat de sessie eindigt.

- Persistente cookies zijn bestanden die in het geheugen van de browser blijven zolang dat is toegestaan volgens de door de gebruiker gekozen browserinstellingen.

- Eigen cookies die rechtstreeks afkomstig zijn van een bezochte website.

- Configuratiecookies maken het gebruik van de op de website beschikbare diensten mogelijk.

- Noodzakelijke cookies maken het gebruik van de op de website beschikbare diensten mogelijk.

- Functionele cookies maken het mogelijk de door de gebruiker gewenste functionaliteiten van de website op te slaan.

- Reclamecookies maken het mogelijk reclamecontent aan te bieden die is afgestemd op de interesses van de gebruiker.

Momenteel maakt deze website nog geen gebruik van alle bovenstaande elementen, maar wij behouden ons het recht voor ze op elk moment te gebruiken.

De gebruikers van de website kunnen de cookie-instellingen op elk moment wijzigen. Gedetailleerde informatie over de opties en manieren om met cookies om te gaan is beschikbaar in de instellingen van uw webbrowser.

Het uitschakelen van het gebruik van cookies kan leiden tot moeilijkheden bij het gebruik van bepaalde diensten op onze websites. In het bijzonder die waarvoor de gebruiker moet inloggen. Het uitschakelen van de optie om cookies te accepteren heeft niet tot gevolg dat u geen toegang meer krijgt tot de inhoud.

 

Catalogus aanvragen
Vraag de Wood-Mizer productcatalogus en bijbehorende prijslijst gratis aan.
Catalogus aanvragen
Vraag de Wood-Mizer productcatalogus en bijbehorende prijslijst gratis aan.